Przejdź do treści

WARUNKI GWARANCYJNE

W sytuacji, kiedy zakupią Państwo produkt o widocznej wadzie bez posiadania takiej informacji, przysługuje Państwu możliwość reklamacji.
Reklamację prosimy zgłaszać pisemnie lub drogą elektroniczną na podany poniżej adres:

Aleksandra Kierzek OTA
Warszawska 32 lok. 3
62-300 Września

e-mail: biuro@biuro.pl

W reklamacji prosimy zawrzeć opis wady produktu, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane składającego reklamację, oraz żądanie w związku z wadą towaru. Do żądania reklamacyjnego ustosunkujemy się niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.